GOBARSKO-RASTLINSKA | mentorja: Samo Svete in Katarina Apostolides

Narava nas skozi vse leto obdarja s svojimi darovi. Le prepoznati jih moramo. Taka hrana je vitaminsko, rudninsko in mineralno mnogo bolj vredna od gojene, predvsem pa kupljene zelenjave. Lokalna, divja superhrana!
Delavnica se začne z uvodom v gobe in rastline, njihovi vlogi na našem planetu in medsebojni povezanosti. Poudarili bomo njihovo občutljivost na človeško brezvestno ravnanje in premislili o naravovarstvenem ukrepanju vsakega posameznika.
Sledi sprehod po bližnjih travnikih in gozdovih ter nabiranje vseh najdenih vrst.
Ko se bomo vrnili, bomo vse nabrane gobe in rastline razvrstili v 4 skupine – užitne, pogojno užitne (kaj je pogoj pri posamezni?), strupene in zdravilne. Na listke bomo napisali njihova slovenska imena. Označili bomo, katere so pri nas zaščitene. Medtem pa bo skupina udeležencev že začela rezati in pripravljati tudi rastline in gobe za obrok, ki ga bomo skupaj čarali na ognju v kotličku.
S seboj prinesite košaro (vedoželjnosti polno)!