UPOŠTEVALI BOMO NAVODILA SPROŠČANJA UKREPOV, KI JIH JE OBJAVILA AGENCIJA NIJZ SLOVENIJA

ZA VEČ INFORMACIJ SE LAHKO OBRNETE NA NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE NA POVEZAVI

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

ZA SPECIFIČNA VPRAŠANJA KONTAKTIRAJTE NAS.

 1. KLJUČNA NAČELA PREPREČEVANJA PRENOSA OKUŽBE
 2. Omejitev obiskovalca na festivalu je 500 obiskovalcev/k
 3. Dejavnosti festivala se udeležujemo le, če smo zdravi, brez znakov in simptomov akutne okužbe dihal (kot so na primer nahod, slabo počutje, bolečine v mišicah, povišana telesna temperatura, kašelj) ali so bili v zadnjih 14 dneh v kontaktu z osebo z znaki COVID-19.
 4. Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo.
 5. V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke (razkužilo, ki vsebuje 60 – 80 % alkohola).
 6. Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
 7. Upoštevamo zadostno medosebno razdaljo, ki je najmanj 1,5 oz. 2 metra.
 8. Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke zmilom ter vodo.
 9. V času povečanega pojavljanja okužb dihal in epidemije COVID-19 se izogibamo velikemu številu ljudi v zaprtih prostorih.

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusaje preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok. Roke vedno smatramo kot onesnažene, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju. Z onesnaženimi rokami prenašamo povzročitelja okužbe nase in na druge osebeter predmete, ki se jih dotikamo (npr. kljuke, ročaji, držaji, delovni pripomočki, denar …).

Z upoštevanjem vseh navedenih priporočil bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora vsak prevzeti odgovornost. Popolne varnosti ni!

 • IZVAJANJE STORITEV FESTIVALA
 • Dela samo zdravo osebje, brez simptomov ali znakov akutne okužbe dihal (povišana telesna temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, kihanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, bolečine v prsih…).
 • Izvajalci storitev sledijo priporočilom in izvajajo ukrepe, ki so smiselni za vrsto in obseg dejavnosti, katere nosilci so.
 • Osebje je redno seznanjeno z načinom izvajanja zaščitnih ukrepov.
 • Osebje naj ves čas zagotavlja zadostno medosebno razdaljo.
 • Skladno z navodili specialistov medicine dela delavci in delavke, ki so direktno v stiku z gosti, uporabljajo predpisano zaščitno opremo https://www.anticovid.zmdps.si/.
  Zaščitna (delovna) oblačila so iz materiala, ki se lahko pere na najmanj 60 °C.
 • Za stalno seznanjanje z ukrepi tako osebja kot gostov, so kratka navodila za preventivno zaščitno ravnanje nameščena na vidnih mestih, vedno pa ob ali po vstopu v objekte/kampe/postajališča.
 • Izvajalec storitve zagotavlja namestitev podajalnikov za razkužilo.
 • Stik med osebjem in gosti čim manjši z npr. uvedbo rezervacij ter brezstičnega plačevanja.
 • V primeru, da gost sam ali osebje zazna gosta z znaki okužbe dihal, mora o tem obvestiti recepcijo kampa.
 • KLJUČNA NAČELA PRI IZVAJANJU KAMPIRANJA

Splošna priporočila za goste kampa

 • Dosledno naj upoštevajo navodila osebja glede zagotavljanja zadostne medosebne razdalje, režima kampiranja oziroma uporabe postajališča, uporabe skupnih prostorov, sanitarij, plačevanja storitev in odlaganja odpadkov.
 • Omejujejo naj številčna druženja, dosledno naj upoštevajo načela zadostne medosebne razdalje.
 • V zaprtih prostorih je ob upoštevanju ohranjanja zadostne medosebne razdalje priporočljivatudi uporaba obrazne maske.
 • Dosledno naj skrbijo za higieno rok, z umivanjem z milom in vodo ali razkuževanjem, po dotikanju katerihkoli nečistih površin ali predmetov.

Recepcija kampa

 • Za osebje uporabo zaščitne opreme ali fizične zaščite receptorskega mesta opredeli specialist medicine dela: https://www.anticovid.zmdps.si/.
 • Na recepcijo gostje vstopajo posamično oziroma v številu, ki glede na velikost in razporeditev prostora onemogoča srečevanje ter omogoča zagotavljanje zadostne medsebojne razdalje, za čakajoče naj se uvede talne oznake gibanja ali količke z omejevalnimi prehodi.
 • Sprejem in odjava gostov se po možnosti izvajata ločeno (drugo delovno mesto).
 • Gostom so na voljo sredstva za razkuževanje (robčki ipd.) in obrazne maske, če jih nimajo pri sebi.
 • Roke si je potrebno razkužiti pred in po dotikanju dokumentov oziroma predmetov, s katerimi rokuje več oseb. Za goste naj bo na voljo ločen pisalni pribor (če je potreben), ki se razkuži za vsakim uporabnikom.
 • Izvajalci storitev najpromocijske materiale ponudijo gostom na njihovo željo, ne da jih sami izbirajo npr. zemljevide, prospekte, reklame, revije.
 • Po vsakem gostu se razkužijo površine, ki se jih je dotikal (npr. pult, POS terminal, blagajniški pult).
 • Zaprti prostori recepcije naj se redno in pogosto zračijo: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19.
 • Uvedba brezstičnega poslovanja s predhodnimi rezervacijami.
 • V primeru, da gost sam ali osebje zazna gosta z znaki okužbe dihal, mora o tem obvestiti recepcijo.
 • RAVNANJE V PRIMERU OBOLENJA

V primeru, da zaposleni zboli z akutno okužbo dihal, ostane doma in pokliče izbranega zdravnika. O bolezni obvesti nadrejenega. Če je COVID-19 pozitiven, o tem obvesti delodajalca. O pojavu COVID-19 med zaposlenimi lastnik obvesti območno enoto NIJZ. Epidemiološka služba, ki prejme prijavo o potrjenem primeru, začne epidemiološko preiskavo, identificira tesne kontakte na delovnem mestu in za njih predlaga ukrepe. Če je bil kdo od zaposlenih v stiku z osebo, ki je kazala znake akutne okužbe dihal, naj nadaljnjih 14 dni opazuje svoje zdravstveno stanje. V primeru pojava akutne okužbe dihal, ostane doma in pokliče izbranega zdravnika ter obvesti nadrejenega.

V primeru, da zboli gost z vročino ali znaki akutne okužbe dihal naj izvajalec storitve (lastnik) pokliče najbližji ZD. Gost naj počaka v izolaciji. Nosi naj masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik. Epidemiološka služba, ki prejme prijavo o potrjenem primeru vodi epidemiološko preiskavo, identificira tesne kontakte in za njih predlaga ukrepe.Prostore, kjer se je gibal oboleli gost s COVID-19, se temeljito očisti in izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači.

 • SANITARIJE

Sanitarije predstavljajo zelo pomembno točko glede možnega prenosa povzročitelja okužbe, zato je treba njihovi uporabi ter čiščenju in razkuževanju nameniti posebno pozornost.

 • Gosti sanitarije uporabljajo posamično, oziroma glede na velikost in razporeditev prostorov tako, da je omogočeno zagotavljanje zadostne medosebne razdalje.
 • Gostom morajo biti na razpolago tekoča voda, milo in papirnate brisače za enkratno uporabo. Sušilnik za roke mora biti izključen. Gosti naj se čim manj dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno. Koši za smeti za osebne odpadke naj imajo pokrove, po možnosti s sistemom za nožno dvigovanje pokrovov.
 • V sanitarijah je priporočljiva uporaba obrazne maske.
 • Izvajalci storitev zagotovijo redno in učinkovito zračenje sanitarij. V primeru mehanskega prezračevanja naj se zrak izmenja le s svežim zunanjim zrakom, brez recirkulacije zraka (Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19).
 • Izvajalci storitev zagotovijo čiščenje in razkuževanje sanitarij vsaj vsako uro oziroma čiščenje prilagodijo frekvenci obiskov. Svetujemo, da se pri čiščenju in razkuževanju javnih sanitarijza preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 upošteva že ustaljene postopke čiščenja sanitarij in smiselno higienska navodila za uporabo in čiščenje javnih sanitarij v času epidemije COVID-19: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_navodila_za_uporabo_in_ciscenje_javnih_sanitarij.pdf
 • OPREMA ZA IZVAJANJE DELAVNIC
 • Oprema, ki se uporablja pri izvajanju določene aktivnosti mora biti oprana oziroma razkužena. V celoti to velja za tisto opremo, ki jo gosti oblečejo ali se je v celoti dotikajo (npr. neoprenske obleke, sedla, varnostni pasovi, čelade, očala, čevlji, pelerine, slušalke ipd.) ali le na tistih delih opreme, ki se jih gosti pogosto dotikajo, če gre npr. za plovila, vozila.
 • Gostom opremo izvajalci posamezno dodelijo ali razdelijo. Pri tem naj vzdržujejo zadostno medosebno razdaljo oziroma uporabljajo zaščitno opremo (npr. pomoč otrokom pri pričvrstitvi varnostnega pasu v adrenalinskem parku).
 • Če oprema zaradi različnih razlogov posamezniku ne ustreza, se jo po pomerjanju razvršča med »nečisto«.Po končani aktivnosti se uporabljena oprema zbere, po možnostiv označenih zaprtih posodah,vrečah, prikolicah ipd.in odnese v čiščenje, ki mu sledi razkuževanje. »Čisto« in »nečisto« opremo se primerno ločuje (npr. z ločenimi prostori shranjevanja).
 • Pred sprejemom katerekoli čiste opreme si gosti razkužijo roke. To storijo tudi po oddaji opreme.
 • Pri določenih aktivnostih se udeležencem priporoča uporaba rokavic, s katerimi naj se ravna kot z opremo oziroma se spodbuja uporaba lastnih rokavic (npr. adrenalinski parki, plezalni parki, kolesarski parki).
 • Smiselno naj se upoštevajo tudi higienska priporočila za uporabo športno rekreativnih površin na prostem, športnih objektov na prostem in na površinah za šport v naravi https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf.
 • Uporabo otroških igral trenutno odsvetujemo.
 • SKUPNI, ZAPRTI PROSTORI
 • Skupni prostori se omejujejo na najbolj nujne npr. prostori za pomivanje posode, pralnice, zbirališča za odlaganje odpadkov. S primernimi oznakami je treba med gosti zagotavljati zadostno medosebno razdaljo (npr. uporaba samo označenih lijakov ipd.).
 • Po možnosti naj bosta vhod in izhod v skupne prostore ločena, da se gostičim manj srečujejo. Priporočljiva je uvedba časovnic ali razporeda.
 • Skupne prostore je glede na pogostost obiska gostov treba redno čistiti in razkuževati smiselno po navodilih: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval. Skupni prostori se po čiščenju in razkuževanju dobro prezračijo.
 • Poseben poudarek mora osebje zagotavljati čiščenju in razkuževanju površin in predmetov, ki se jih dotakne veliko število rok (npr. stikala, ročaji, držaji, kljuke, ograje, tipke).
 • Prostori naj bodo redno prezračeni:https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19. 
 • V zaprtih skupnih prostorih je priporočljiva uporaba obraznih mask, gosti vstopajo po možnosti posamično oziroma ves čas zagotavljajo zadostnomedosebno razdaljo.
 • UPORABA ZAŠČITNIH MASK

Glede na Sklep Vlade RS o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19 je nošenje zaščitnih mask obvezno, in sicer:

 • v zaprtih javnih prostorih, kjer je medsebojna razdalja manjša od 1,5 metra, v javnih prevoznih sredstvih,
 • pri osebah z respiratornimi obolenji,
 • V zaprtih prostorih, ko nimamo možnosti osebnega prostora 1,5m.

Pri osebah z znaki obolenja je priporočljiva uporaba maske. Za ravnanje ob obolenju glej točko 4.