xMobil


XMobil, Sajeta 2022

Projekt xMobil je v prvem letu delovanja razvil funkcionalni prototip kot okvir za bodoči raziskovalni umetniški modul v obliki avtomobilske prikolice, ki krepi ustvarjalnost in inovacije na oddaljenih lokacijah. Modularno opremljena in solarno napajana avtomobilska prikolica bo nudila vzdržljivo, a dostopno opremo za AV produkcijo in predvajanje, zasnovana je tudi kot podpora raziskavam v projektih na osi umetnost-znanost-tehnologija, vključno z naravoslovnimi raziskavami, terensko sociologijo in vizualno antropologijo. Projekt stremi k razvoju socialnih in tehnoloških inovacij, ki premagujejo omejen dostop na oddaljenih, podeželskih in naravnih lokacijah brez oskrbe z električno energijo in dostopa do tovrstne opreme. xMobil je del programa Go!2025 GO BORDERLESS Evropske prestolnice kulture 2025.

Mentors: Uroš Veber, Mija Lorbek, Sebastjan Kobal, Lovrenc Košenina, pETER Purg (et al)  
Avtorji 
// AuthorsAleksej Kramarič, Mani Cardenal, Klara Vitkova, Roman Paxyutkin, Tijana Mijušković, Toma Kirina, Vasily Kuzmich  (et al)

Partnerji JUNG / Sajeta festival Tolmin / PIFcamp Bovec / / konS platform partners / DIVA Interreg cross-border project partnership (SLO & IT) /

web: https://www.xcenter.si/xmobil/

xMobil: Mikrofon za nočni let


Mikrofon za nočni let (ang. “The Night Flight Microphone”) je ena od funkcionalnosti sistema xMobil – namenjen je zajemanju in shranjevanju zvokov nočnih ptic selivk in drugih živali v času podnevnih sprememb tako, da jih je mogoče izolirati, identificirati in kasneje uporabiti za znanstvene raziskave. Mikrofon je nameščen na xArm, ki omogoča dvigovanje in usmerjanje v nebo, da bi s tem zmanjšali okoliški hrup.  z Kot integralni del mobilne prikolice xMobil, je mogoče mikrofon premikati in nameščati na lokacije migracijskih poti ptic in točkami zbiranja. Takšen pristop omogoča preučevanje različnih vrst ptic, ki le-te uporabljajo. 

xMobil: Laserski grafiti

Miro v akciji, XMobil, Sajeta 2022, photo by: Emil Jalovec

Eno izmed ključnih funkcionalnosti xMobila predstavlja tudi modul laserskih grafitov, ki je bil razvit na delavnici s Tadejem Droljcem. Tam so se udeleženci naučili, kako postaviti laserski projektor za rabo na prostem. Uporabljena tehnika temelji na risanju z zvočnimi signali, s pomočjo pretvorbe vektorske grafike v zvok, ki se nato projicira s premikajočim se laserskim žarkom. 
Po tem, ko so pridobili globlji vpogled in razumevanje tehnologije laserskega projiciranja ter spoznali omejitve laserskega projektorja so udeleženci oblikovali svoje lastne vektorske grafike. S kreativno zasnovo, ki izhajajo iz samega xMobila bodo laserske projekcije projicirali na javnih površinah Nove Gorice.

XMobil, Sajeta 2022