HuxDexAA (Slo)

HuxDexAA je zvočno-performativna entiteta, topologija vozla – glasu in zvoka. Na eni strani glas kot neoprijemljiv in akuzmatičen, ki mu ne najdemo izvora, glas, ki ga ne moremo vmestiti, niti na stran jezika, niti na stran telesa. Na drugi strani zvok, kot prasket, šum, zareza v zvočnem, ki je neobvladljiv, nepredvidljiv in prihaja iz neorganskih oblik materialnosti. /…HuxDexAA/. Sonornost, ki prihaja z dveh koncev in na/iz-zvočuje svojo prezenco preko ‘organskosti’ glasu in neorganskosti tehničnega artefakta. To, kar se proizvaja kot glas in zvok, kljub svoji vpetosti v materialni nosilec, ‘ponavzoča’ objekt-glas, ki je pripet na materialnost, s katero nikoli ne sovpade do konca. Sonornost tako obenem priklicuje in zakriva objekt-glasu/zvoka, prikriva svojo afoničnost. V tem polju in razcepu vznika beseda/molk in glas/ne-zvok.