APPULSO (Slo)

Bolj kot to, da je Boštjan Simon diplomant filozofije na ljubljanski filozofski fakulteti na temo John Cage v okviru diskurza o koncu umetnosti, ki je nato na Amsterdamskem konservatoriju končal študij jazzovskega saksofona, velja izpostaviti, da je pobudnik in ustanovni član številnih zasedb in projektov: Big Band Nova,Trus!, There Be Monsters, Vanilla Riot, Velkro, Trans Trio, Iori Trio in Litošt. Zavzeto se zanima za različne prijeme v improvizaciji, raziskuje zvok z alternativnimi tehnikami, z uporabo efektov in živega zvočnega vzorčenja. Po številnih sodelovanjih in projektih, npr. s Trevorjem Wattsom, Zlatkom Kaučičem, Seamusom Blakeom, Josom Zwaanenburgom, Sanne van Hek, Larryem Grenadierjem, Robertom Jukičem, Drejem Hočevarjem idr., se je lotil solo-projekta, katerega zvočni gradnik je analogna elektronika.

Če je Appulse izraz v astronomiji, ki označuje navidezno zbliževanje dveh nebesnih teles, ob opazovanju katerega dobimo občutek, da se bosta ti telesi zaleteli, in je igra perspektive in objektivne danosti v obliki planetov in zvezd, je Appulso solo-projekt Boštjana Simona, ki raziskuje bogastvo poliritmije s pomočjo semimodularnega sistema analognih sintetizatorjev in ritem mašin. Poliritmija ustvarja nekakšen hologram v glasbi, ki je sestavljen iz dveh komplementarnih ritmičnih struktur. Tretja raven ritma je epifenomenalne narave in se pojavi nad posamičnimi ritmičnimi vzorci, tako kot se hologram pojavi kot produkt intersekcije posamičnih laserjev. S premikanjem pozornosti od enega ritma k drugemu zaznamo njuno medsebojno pozicijo v času in se umestimo v perspektivo, ki ji lahko rečemo “propulzivno ritmično občutje”.

Boštjan Simon – Arturia Minibrute 2S, Drumbrute, Moog DFAM, Makenoise 0-coast, DSI Evolver in OTO Biscuit.